Công trình Ngọc Thụy – Long Biên

Hạng mục thi công

  • Lát nền
  • Thi công sàn
  • Thi công vách thạch cao
  • Dán giấy dán tường