Công trình The manor, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội